Fullmäktige 2011


SUF:s fullmäktige ägde rum den 27 november 2011 och Fullmäktige beslutade att välja:

Bengt Westman, Söderhamn till förbundsordförande för två år (omval)

Per-Erik Bylund, Vännäs, styrelseledamot för ett år (nyval)

Helén Holmström Jonsson, styrelseledamot och viceordförande för två år (omval)

Petter Thörning, Nittorp, styrelseledamot för två år (omval).

Mer om SUF:s styrelse.

Det valdes också två nya ledamöter till Sveriges Urmakares Yrkesnämnd:
Kent-Arne Karlsson, Nösund för två år (nyval)
Per-Erik Bylund, Vännäs, för två år (nyval)