SUF medlem i HantverkarnaSveriges Urmakareförbund har anslutit sig till Hantverkarnas Riksorganisation.
Detta medför att SUF nu kan erbjuda mer bra medlemsförmåner till sina medlemmar.

Mer information kommer snart.