Teckna förmånlig försäkringSom medlem i SUF kan du teckna en mycket förmånlig försäkring för ditt företag.

Försäkringsbolaget Solid Försäkringar och Hantverkarna har nyligen tecknat ett avtal sinsemellan

som medför att alla medlemmar i SUF kan skaffa en försäkring med ett bra skydd.

För mer information kontakta Hantverkarna 08- 4427840

eller titta in på hemsidan www.hantverkarna.se