Redan VintertidNatten mellan den 27-28 oktober återgick vi till normaltid, dvs det de flesta känner som vintertid.
För att utföras kalendermässigt korrekt ska det ske klockan 03:00 då vi alltså ställer tillbaka klockan en timme.
Får Du problem med klockan, slaget kanske inte stämmer eller om något annat inträffar, besök Din urmakare!
Kolla efter SUF-loggan!