Fullt upp i SUF!


Det arbetas på bred front med flera stora projekt just nu!
Styrelsen har fullt upp med flera saker som tar tid och kraft.

Förutom allt löpande arbete jobbas det mycket med
ETA-problemet. Kontakt med andra länders Urmakareförbund,
jurister, politiker, företag, lobbyingpersoner och kolleger är en del
av vardagen för en del av styrelsen.
Byggnaden i Borensberg där, som bekant, urmuséet är
inrymt kräver mycket arbete. Flera nya hyresgäster har kommit
efter att skolan flyttade och nu är byggnaden nästan full. Stor
kraft och möda har lagts på lokaler, värme & ventilation mm.
Muséet kräver också arbete. Nya saker har kommit och
ny-gamla saker som tidigare varit utlånade har kommit tillbaka.

Styrelsen jobbar löpande med kansliarbete men förutom det
skall jobb med utbildning, validering,
gesäll- & mästarbrevsfrågor, webbförsäljning, hemsida, tidning
och platsbyrå göras.
 - Som synes är det fullt upp!
Är Du nyfiken på verksamheten?
Har Du tips eller idéer? Vill Du hjälpa till?
Maila info@suf.se

Vänligen
SUF:s styrelse

Kommentera gärna: