• Ange här om du äger ett företag.

  • För att kunna bli medlem i Sveriges Urmakareförbund måste du minst innehava ett gesällbrev.

Välkommen att ansöka om medlemsskap i Sveriges Urmakareförbund. För att kunna bli medlem i vårt förbund behöver du inneha ett gesällbrev/ mästarbrev.
Förbundet är riktad till dig som är urmakare och vill profilera din verksamhet att stolt visa dina kunder och kollegor att du är utbildad i yrket och innhar egen verkstad.
Förbundet är idag inriktat på att stödja och lyfta fram duktiga yrkeskunniga urmakare och profilera detta genom vår starka symbol samt att vi värnar om vår historia såsom  framtiden i yrket. Därför finns vårt museum att besöka i Borensberg där kan man studera vårt kulturarv av klockor och ta del av vårt 125 åriga förbunds historia.
Framtiden finns på skolor ute i landet. Idag finns där skola i Motala och i Vännäs där man kan utbilda sig till Urmakare med gsällbrev. Där finns även idag möjlighet att gå som lärling i yrket hos en urmakaremästare. Ett gammalt lärosystem som återkommit det senaste året. Vår uppgift som förbund är att validera dessa elever och godkänna deras prov i SUF:s yrkesnämnd. Yrkesnämnden har även till uppgift att kontrollera urmakarskolornas  läroplan och utbildningen i sin helhet.