SUF:s PAPPA

C.A. Paterson har alltså fått hedersbenämningen "SUF:s stiftare". Vem var han då, denne skäggige lille urmakaremästare?

Han föddes 18/6 1858 och avled 29/9 1926. Hans uraffär låg vid Kaserntorget i Göteborg. Den etablerades 1880 och innehöll stor verksamhet inom urmakeri och även tillverkning av olika ur, mestadels skyltur för uraffärer. Rörelsen övertogs senare av sonen Carl Erik Paterson och vid hans död änkan Karin Paterson. Då bestod firman av två delar: AB C.A. Paterson låg vid Kungsgatan 30 och innehöll urmakeriaffären med viss tillverkning. Vid Kungsgatan 13 låg Patersons Optiska AB. De bägge firmorna drevs till år 1956 då de lades ner.

C.A. Paterson var en stor förgångsman inom urmakarna organisation och kom även att bli en ytterst flitig skribent i Svensk Urmakeritidning, samma tidning Du läser just nu!

Hans texter, inlägg, nekrologer och historier finns under signaturen "Cap".

Han var en utomordentligt skicklig yrkesman och gjorde sig vida känd för sina vältillverkade skyltur, som många svenska uraffärer köpte och hade på sin fasad.