Gästis Borensberg Gästis Borensberg


 Styrelsen

Förbundsordförande:  Per- Erik Bylund, per-erik@suf.se
0701320948
Ledamot:  Allan Allkärlind, allan@suf.se
tel. 070-5543758

Ledamot: Ingemar Forberg , ingemar@suf.se
070-3154436
Ledamot: Stefan Isaksson, stefan@suf.se
073-5559262