För att besöka

Sveriges Urmakareförbunds urmuseum

kan man kontakta per-erik@suf.se för frågor och ett besök i Olorsfors.

Att bygga ett Urmakeri-Muséum

Att få möjlighet att bygga ett Urmakeri-Muséum är en utmaning!

Det krävs tålamod, kunskap, kreativt tänkande samt medintresserade att diskutera med. Hjälp med uppförandet samt tid och ekonomi.Det är dyrt att driva ett museum i Sverige främst med tanke på lokalkostnader, uppvärmning och övrig drift.

Med hjälp av min vän Sören Sjöö från De Gamla Urens Vänner i Östergyllen som jag arbetat ihop med under drygt 20 år i Horologiska frågor blev Urmakeri-Muséum i Borensberg mer och mer ett faktum.

Från Urmakareförbundets Ordförande Anders Mattson som mycket högt prioriterat värdet av ett Svenskt Urmakeri-Muséum blev det lättare att genomföra återuppbyggandet. Sören Sjöö och jag har under nästan ett års tid fått fria händer med att uppföra vårat lilla Urmakeri-Muséum i Borensberg i egna lokaler.

En viktig skyddsanordning var galler till fönstren i museet innan vi kunde skylta upp med våra inventarier. Uno Persson från Förbundets museinämd kom snabbt fram med kapital för tillverkning och uppsättning av galler som sponsrats av Östergötland Urmakare och Optikerförening.

Sveriges Urmakareförbunds Urmakeri-Muséum i Borensberg är ett gammalt Muséum som bildades den 10 December år 1903 Svenska Ur-Museet i Stockholm på inbjudan av John G. Lindroth och Jon. Lundbom. Äganderätten övergick år 1924 till Sveriges Urmakareförbund. Ett Muséum var uppbyggt på 1980-talet på Stefanskolan i Borensberg men packades ihop vid Stefanskolans nedläggelse.

Sveriges Urmakareförbund har även deponerat delar av Muséet till Tekniska Muséet men återlämnats till oss. Sveriges Urmakareförbund köpte på 1990-talet lokalerna som vi befinner oss i idag av Motala Kommun. Under några år byggdes delar av Muséet upp i Vadstena men plockades ned och magasinerades fram till sommaren år 2009 då Urmakareförbundet fick tillgång till lokalerna som vi befinner oss i idag.

Ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Urmakareförbund och Östergötlands Urmakare och Optikerförening samt De Gamla Urens Vänner i Östergyllen har gjort det möjligt att återinviga ett Svenskt Urmakeri-Muséum den 29 Maj år 2010 i Borensberg.

Välkommen att titta!

Vid pennan Per Franzén